Video - Clips

Bài hát: THUỞ ẤY CHƯA TU

Ngày tạo: 10/27/2017

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Bìa hát: CHUYỆN NGÀI TẤT ĐẠT ĐA

Ngày tạo: 10/27/2017

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

HAI MÙA VU LAN

Ngày tạo: 10/27/2017

Mô tả: Bài hát: do Thầy Thích Thị Nguyện, trụ trì chùa Vĩnh Phong, SaRa, Hàm Đức .....soạn lời

Lượt xem: 0

VỀ VỚI PHẬT ĐÀ

Ngày tạo: 10/27/2017

Mô tả: Bài hát : do Thầy Tích Thị Nguyện, trụ trì chùa Vĩnh Phong, sara, Hàm Đức soạn lời

Lượt xem: 0

Bài hát: VỀ CHÙA XƯA

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Bài hát: NHỚ MÃI TÌNH CHA

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do Đại đức. Thích Thị Nguyện, trụ trì chùa Vĩnh Phong soạn lời

Lượt xem: 0

Bài hát: ẢO MỘNG TRẦN KHỔ

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Bài hát : VIẾNG CHÙA LÀNG QUÊ

Ngày tạo: 12/4/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

BÀI HÁT LÒNG THẦY CAO CẢ

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

BÀI HÁT TÌM LẠI NIỀM VUI

Ngày tạo: 11/27/2016

Mô tả: Bài hát do ĐĐ. Thích Thị Nguyện - trụ trì chùa Vĩnh Phong, ngụ tại Sara, Hàm Đức soạn lời.

Lượt xem: 0

Trang 1 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp
Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch