Văn - Thơ tản mạn
Tuyển chọn những câu thơ hay về Phật giáo

Danh tiếng, tiền tài, tình yêu, vụ lợi Dệt nên thiên thu hoài vọng cuộc đời Nhưng cũng làm ta đau đớn tả tơi Chua sót ,đắng cay , đoạ đày ,khổ luỵ

Tuyển chọn những câu ca dao - tục ngữ hay

Những cây mạnh nhất, cao nhất, mọc trên những mảnh đất cằn cỗi nhất

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch