Thông báo
PHÁT QUÀ TẾT CHO NGƯỜI NGHÈO VÀ TỔ CHỨC LỄ TẤT NIÊN NĂM GIÁP NGỌ

Để thể hiện tinh thần từ bi tương thân tương ái của người con Phật, hàng năm cứ vào dịp cuối năm. Bổn tự chùa Vĩnh Phong có tổ chức phát quà tết cho những hộ nghèo, những người già cơ nhỡ, trẻ em...

Thông báo về việc làm các bộ cửa chánh điện chùa Vĩnh Phong

A Di Đà Phật, Kính thưa Qúy vị Phật tử! Bổn tự Chùa Vĩnh Phong đang tiến hành đóng mới các bộ cửa Chánh điện. Vì số tiền khá lớn, nên Chúng tôi kêu gọi quý Phật tử và các nhà Hảo tâm gần xa, hoan...

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch