Pháp môn niệm phật
Niệm Phật Có Những Lợi Ích Gì?

Lợi ích của pháp niệm Phật thật vô lượng vô biên, tựu trung có thể chia làm hai phần: lợi ích về Sự và lợi ích về Lý.

Mười Lý Do Nên Tu Pháp Môn Tịnh Độ Để Vãng Sanh về Tây Phương Cực Lạc

Phật A Di Đà đến tiếp dẫn người lúc lâm chung về cõi Tịnh Độ

Niệm Phật – Mô Phật Mọi Lúc Mọi Nơi

Sẽ không ngoa khi nói niệm Phật là câu cửa miệng của người Phật tử Việt Nam.

Các Phương Pháp Trì Danh Hiệu Phật

Niệm Phật hay trì danh tức là đọc sáu chữ “Nam mô A Di Đà Phật.”

Niệm Phật Phải Ðặt Trọn Lòng Tin Vào Lời Phật Dạy

đối với người niệm Phật thì đức tin có tánh cách rất trọng yếu

Tín – Nguyện – Hạnh và Cách Thức Niệm Phật

Niệm từ buổi mai khi mới thức dậy, cho đến buổi tối

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch