Kiến thức Phật Pháp
Bước Đầu Học Phật - 2. Tam Quy

Tam quy nói đủ là Quy y Tam Bảo. Tam Bảo là Phật bảo, Pháp bảo và Tăng bảo

Bước Đầu Học Phật - 1. Ðạo Phật

Chúng sanh đang chìm đắm trong biển khổ sanh tử, dong thuyền ra cứu vớt họ là sự ra đời của đạo Phật.

Thương Yêu Theo Phương Pháp Bụt Dạy

Thương yêu ở trong đạo Phật là một sự thực tập chứ không phải là sự hưởng thụ mà thôi. Tu tập như...

Trách nhiệm của tăng, ni, phật tử trước hiện tượng xuyên tạc, chống phá Phật giáo

Thấy được hậu quả ghê gớm như thế, chúng ta cần phải kiên định trước những lời xuyên tạc, phỉ báng và "vững bền trong Phật Pháp"..

Vài ấn quyết thông thường trong hình tượng Phật giáo

Trong nhiều thế kỷ, nghệ thuật Phật giáo không trình bày Đức Phật qua hình dáng con người mà biểu thị Ngài qua hình thức một chiếc lọng, một cái ngôi..

Ý nghĩa của chuông trống bát nhã

Chuông Trống Bát-nhã là danh từ chung để chỉ cho đại hồng chung (chuông lớn) và trống lớn, thường được đặt hai bên trái ...

Thành Kiến

Ta hay có thói quen nhìn vào bất kỳ đối tượng hay tình huống nào đang xảy ra trong thực tại bằng kinh nghiệm mà mình đã tích lũy được trong quá khứ..

Nếu như thật thà

Nếu như thật thà… yêu thương thì mình sẽ không cần người ta phải “đáp đền” tình thương..

Lời Phật dạy về công ơn cha mẹ

Trong hệ thống giáo điển Phật đà, cả Nam truyền và Bắc truyền đều có những bài kinh..

Lời Phật dạy chắp cánh cho tình yêu hôn nhân

Những năm gần đây, nhiều đôi bạn trẻ thương yêu nhau có tâm nguyện mong muốn lễ thành...

Lợi ích từ việc tích lũy phước đức

Bạn thực sự có khát vọng trở thành người giàu có và sống vui vẻ, hạnh phúc, an lạc trong ...

Lời dạy cuối cùng của đức Phật trước khi nhập Niết bàn

"Này! Các người phải tự mình thắp đuốc lên mà đi! Các người hãy lấy Pháp của ta làm đuốc..

Trang 1 / 3 | Trở về 1 2 3 Kế tiếp
Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch