Dương danh quý vị ân nhân
SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC DƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ

"Xây chùa tô tượng đúc chuông. Công đức vô lượng thập phương nên làm" ! Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ độ trì cho Qúi vị, thân tâm thường an lạc, gia đạo bình an thịnh vượng ,vạn sự cát tường...

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch