Thông báo

Thông báo về việc làm các bộ cửa chánh điện chùa Vĩnh Phong

Đăng ngày: 27/11/2014 - Lượt xem 1110

 

                 NAM MÔ BỔN SƯ THÍCH CA MÂU NI PHẬT

                 Kính thưa quý Phật tử ,quý vị Ân nhân gần xa !

Chùa Vĩnh Phong thành lập đã khá lâu. Do thời kỳ chiến tranh ly loạn ,không đủ điều kiện về mọi mặt, kinh tế lại eo hẹp, nên chùa xây dựng rất thô sơ và tạm bợ, chỉ để có nơi thờ phụng cho Phật tử lễ lạy chiêm bái . Đến nay ngôi chùa đã dần xuống cấp nghiêm trọng ,vách nức, mưa giọt ....khiến cho việc lễ lạy của quý Phật tử gặp rất nhiều trở ngại .Vả lại, khuôn viên ngôi chánh điện của chùa rất chật hẹp, không đủ để cho Phật tử lễ lạy trong các ngày lễ sám hối hàng tháng. 

                 Vi lẽ đó, Thầy cùng với Bổn tự Bổn đạo chùa Vĩnh Phong có dự án xây lại mới ngôi chánh điện. Vì chùa tọa lạc nơi vùng thôn quê xa xôi hẻo lánh, dân cư thưa thớt, nếu xây dựng Chánh điện chùa một lúc sẽ không đủ kinh phí. Vì vậy, Bổn tự chùa Vĩnh Phong chia dự án công trình xây Chánh điện ra làm hai giai đoạn như sau :

                + Giai đoạn 1 : Tiến hành mua đá xây kiềng và đóng mới các bộ cửa Chánh điện.

                                                                                                                                                           

 

                + Giai đoạn 2 : Tiến hành khởi công xây dựng ngôi Chánh điện.                                                                                                           

                                                                                                     

 

                  Lúc này,Thầy và Bổn tự đang tiến hành giai đoạn một là mua đá xây kiềng và đóng các bộ cửa Chánh điện. Vì vậy, Thầy tha thiết kêu gọi quý Phật tử và các nhà Hảo tâm gần xa ,hãy vì mạng mạch của phật pháp,vì sự trang nghiêm của ngôi nhà chánh pháp Vĩnh Phong tự, mà hoan hỷ phát tâm cúng dường chút tinh tài, góp phần công đức của mình ,để cùng Thầy, cùng Bổn tự, Bổn đạo chùa Vĩnh Phong sớm hoàn thành ngôi Chánh điện được trang nghiêm và thanh tịnh hơn.

                 Thầy thiết nghĩ ,sự hoan hỷ phát tâm cúng dường của Qúy vị,  sẽ là nguồn động viên rất lớn cho Thầy cũng như Bổn tự Bổn đạo chùa Vĩnh Phong trên bước đường phụng sự đạo pháp. Sau cùng ,thay mặt Bổn Tự, Bổn đạo chùa Vĩnh Phong ,Thầy kính gởi đến Qúy liệt vị lời chúc sức khỏe và thành công. Nguyện cầu hồng ân Tam bảo gia hộ độ trì cho Qúy vị và gia đình bình an thịnh vượng , vạn sự cát tường .

NAM MÔ HOAN HỶ TẠNG BỒ TÁT ,TÁT ĐẠI CHỨNG MINH

NAM MÔ CÔNG ĐỨC LÂM HỘI THƯỢNG PHẬT BỒ TÁT ,TÁT ĐẠI CHỨNG MINH.

 

 

SỔ VÀNG TÁN DƯƠNG CÔNG ĐỨC QUÝ PHẬT TỬ VÀ CÁC NHÀ HẢO TÂM GẦN XA ĐÃ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TỊNH TÀI LÀM CỬA CHÁNH ĐIỆN CHÙA VĨNH PHONG

 

0. Bich TP.HCM          : 100.000.000 Đồng

1. ĐỒNG SEN             : 5.000.000 ĐỒNG

2. CHÚC THÀNH       : 4.000.000 ĐỒNG

3. CHÚC NGỌC         : 4.000.000 ĐỒNG

4. NGỌC THANHN    : 4.000.000 ĐỒNG

5. ĐỒNG MÃN            : 2.000.000 ĐỒNG

6. ĐỒNG VIÊN            : 1.000.000 ĐỒNG

7. CHÚC HỒNG         : 1.000.000 ĐỒNG

8. ĐỒNG HƯỚNG     : 1.000.000 ĐỒNG

9. ĐỒNG NHÂN          : 500.000 ĐỒNG

10. CHÚC SÂM          : 500.000 ĐỒNG

11. ĐỒNG LẠC           : 500.000 ĐỒNG

12. ĐỒNG HỘI            : 500.000 ĐỒNG

13. CÔ THU                 : 500.000 ĐỒNG

14. ĐỒNG DIỆT           :500.000 ĐỒNG

15. ĐỒNG LƯƠNG     : 300.000 ĐỒNG

16. CHÚC KỶ               : 300.000 ĐỒNG

17. ĐỒNG HOA           : 200.000 ĐỒNG

18. ĐỒNG PHẨM        :200.000 ĐỒNG

19. ĐỒNG QUẢNG     : 250.000 ĐỒNG

20. ĐỒNG HÀ               :250.000 ĐỒNG

21. ĐỒNG LỢI             : 200.000 ĐỒNG

22. ĐỒNG TRÍ              : 500.000   ĐỒNG

23. ĐỒNG THUẬN      : 400.000   ĐỒNG

24. ĐỒNG VỊ                : 200.000   ĐỒNG

25. CHÚ THIÊN           : 500.000   ĐỒNG

26. DỒNG THẠCH      :  200.000  ĐỒNG

27. CÔ LIỄU                 : 200.000   ĐỒNG

28. ĐỒNG NGÂN        : 1000.000 ĐỒNG

29. ĐỒNG THIÊN        : 200.000   ĐỒNG

30. ĐỒNG TRÍ (2)        : 300.000   ĐỒNG

31. SƠN LÀNH           : 2000.000 ĐỒNG  

32. ĐỒNG NGÂN        : 300.000   ĐỒNG

33. ĐỒNG SĨ                : 500.000   ĐỒNG

34.THÁNH XUÂN       : 200.000   ĐỒNG

35 .NGỌC PHÚ           : 500.000   ĐỒNG

36. ĐỒNG VĨ                : 300.000   ĐỒNG

37. CHÚC LÝ               : 1.000.000 ĐỒNG

38. ĐỒNG NIỆM          : 200.000     ĐỒNG

39. ĐỒNG NGÂN        : 300.000  ĐỒNG

40. ĐỒNG HẢO           : 200.000      ĐỒNG

41. ĐỒNG TƯỜNG     : 500.000      ĐỒNG

42. CHÚC CẢNH         : 500.000      ĐỒNG

43. ĐỒNG NHÃ            : 200.000      ĐỒNG

44. CHÚ CHÂU            : 500.000     ĐỒNG

45. QUỐC ĐẲNG         : 500.000      ĐỒNG

46. ĐỒNG HẠNH         : 1000.000   ĐỒNG

47.THÁNH HỒNG        : 200.000     ĐỒNG

48. ĐỒNG BÍCH           : 500.000     ĐỒNG

49. CÔ VÂN                   : 500.000     ĐỒNG

50. ĐỒNG TÂM             : 5.000.000  ĐỒNG

51. ĐỒNG TƯƠI            : 300.000     ĐỒNG

52. ĐỒNG NGUYÊN     : 2.000.000  ĐỒNG 

53. MƯỜI LINH              : 5.000.000 ĐỒNG

54. THÁNH AN               : 500.000    ĐỒNG

 55. ĐỒNG LƯƠNG       : 500.000  ĐỒNG

56. THANH TUYỀN       : 500.000   ĐỒNG

57. ĐỒNG NIỆM             : 1.000.000 ĐỒNG

58. ĐỒNG CHÂU           : 200.000    ĐỒNG

59. CÔ ÁI                         : 200.000    ĐỒNG

60. CÔ LIỄU                   : 200.000    ĐỒNG

61. ANH VŨ                    : 200.000    ĐỒNG

62. CÔ TÁM                    : 200.000    ĐỒNG 

 

 

 

 

Cập nhật 06/09/2015

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch