Dương danh quý vị ân nhân

SỔ VÀNG CÔNG ĐỨC DƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ

Đăng ngày: 04/12/2014 - Lượt xem 2549

 

( MÔ HÌNH CHÁNH ĐIỆN CHÙA VĨNH PHONG )

 

 

 

(MÔ HÌNH CỬA CHÁNH ĐIỆN CHÙA VĨNH PHONG )

 

DANH SÁCH QUÝ VỊ PHẬT TỬ - QUÝ VỊ ÂN NHÂN ĐÃ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG TIỀN LÀM CỬA CHÁNH ĐIỆN CHÙA VĨNH PHONG

 

 

 

0. BÍCH TP.HCM         : 100.000.000 ĐỒNG

1.ĐỒNG SEN               : 5.000.000 ĐỒNG

2.CHÚC THÀNH         : 4.000.000 ĐỒNG

3.CHÚC NGỌC            : 4.000.000 ĐỒNG

4.NGỌC THANH         : 4.000.000 ĐỒNG

5.ĐỒNG MÃN               : 2.000.000 ĐỒNG

6.CHÚC HỒNG            : 1.000.000 ĐỒNG

7. ĐỒNG VIÊN             : 1.000.000 ĐỒNG

8.ĐỒNG HƯỚNG        : 1.000.000 ĐỒNG

9.ĐỒNG NHÂN            : 500.000    ĐỒNG

10.CHÚC SÂM             : 500.000    ĐỒNG

11.ĐỒNG DIỆT             : 500.000    ĐỒNG

12.ĐỒNG HỘI               : 500.000    ĐỒNG

13.ĐỒNG LẠC              : 500.000    ĐỒNG

14.CÔ THU                    : 500.000   ĐỒNG

15.ĐỒNG LƯƠNG        : 300.000   ĐỒNG

16.CHÚC KỶ                  : 300.000   ĐỒNG

17.ĐỒNG HÒA               : 250.000   ĐỒNG

18.ĐỒNG QUẢNG         : 250.000   ĐỒNG

19.ĐỒNG LỢI                 : 200.000   ĐỒNG

20.ĐỒNG PHẨM            : 200.000   ĐỒNG

21.ĐỒNG HOA               : 200.000   ĐỒNG

22. ĐỒNG NGÂN           : 1.000.000  ĐỒNG

23. ÚT HIỀN                    :3.000.000  ĐỒNG

24. ĐỒNG DIỆT              : 500.000    ĐỒNG

25. ĐỒNG TRÍ                 : 500.000    ĐỒNG

26. ĐỒNG TÁNH            : 500.000    ĐỒNG

27. CHÚ THIÊN              : 500.000    ĐỒNG

28. ĐỒNG THUẬN         : 400.000    ĐỒNG

29. ĐỒNG TRÍ (2)           : 300.000    ĐỒNG

30. ĐỒNG THIỆN           : 200.000    ĐỒNG

31. ĐỒNG VỊ                    : 200.000    ĐỒNG

32. ĐỒNG THẠCH         : 200.000    ĐỒNG

33. CÔ LIỄU                    : 200.000     ĐỒNG

34. SƠN LÀNH               : 2.000.000  ĐỒNG

35 . ĐỒNG NGÂN           : 1.000.000 ĐỒNG

36. ĐỒNG SĨ                     : 500.000    ĐỒNG

37. ĐỒNG VĨ                     : 300.000    ĐỒNG

38. ĐỒNG NIỆM               : 200.000    ĐỒNG

39. THÁNH XUÂN           : 200.000    ĐỒNG

40. CHÚC LÝ                    : 1.000.000  ĐỒNG

41. NGỌC PHÚ                : 500.000      ĐỒNG

42. ĐỒNG NGÂN             : 300.000      ĐỒNG

42. ĐỒNG HẢO                : 200.000      ĐỒNG

43. ĐỒNG TƯỜNG          : 500.000      ĐỒNG

44. CHÚC CẢNH             : 500.000      ĐỒNG

45. ĐỒNG NHÃ                : 200.000      ĐỒNG

46. CHÚ CHÂU               : 500.000     ĐỒNG

47. QUỐC ĐẲNG             : 500.000      ĐỒNG

48. ĐỒNG HẠNH             : 1000.000   ĐỒNG

49. THÁNH HỒNG           : 200.000     ĐỒNG

50. ĐỒNG BÍCH               : 500.000     ĐỒNG

51. CÔ VÂN                      : 500.000     ĐỒNG

52. ĐỒNG TÂM                : 5.000.000  ĐỒNG

53. ĐỒNG TƯƠI              : 300.000     ĐỒNG

54. ĐỒNG NGUYÊN       : 2.000.000  ĐỒNG

55. CÔ VÂN                      : 500.000     ĐỒNG

56. MƯỜI LINH                : 5.000.000   ĐỒNG

57. THÁNH AN                 : 500.000     ĐỒNG

57. ĐỒNG CHÂU             : 200.000     ĐỒNG

58. ĐỒNG LƯƠNG         : 500.000     ĐỒNG

59. CÔ ÁI                           : 200.000       ĐỒNG

60. CÔ LIỄU                     : 200.000     ĐỒNG

61. ANH VŨ                      : 200.000     ĐỒNG

62. THANH TUYỀN         : 500.000     ĐỒNG

63. CÔ TÁM                       : 200.000    ĐỒNG

64. ĐỒNG NIỆM                : .1000.000 ĐỒNG

 

 

 

 

 

 

Cập nhật 31/03/2015

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch