Dương danh quý vị ân nhân

QUÝ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG CÁC BỘ CHÂN ĐÈN

Đăng ngày: 13/05/2015 - Lượt xem 1713

DƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ PHÁT TÂM CÚNG DƯỜNG CÁC BỘ CHÂN ĐÈN

CHÙA VĨNH PHONG

 

1. CÔ BÍCH ( Phan Thiết ) : HAI BỘ ( 10.000.000 ĐỒNG)

2. CÔ QUYÊN + CHÂU : MỘT BỘ ( 5.000.000. ĐỒNG)

3. CHÚ YÊN : MỘT BỘ ( 5.000.000 ĐỒNG)

4. CÔ MỸ : MỘT BỘ ( 5.000.000 ĐỒNG)

5. CHÚ THOAN : MỘT BỘ (5.000.000 ĐỒNG)

GHI CHÚ:

NAM MÔ A DI ĐÀ PHẬT

 Kinh thưa Qúy Phật tử ! Bổn tự chùa Vĩnh Phong đang đặt 9 bộ chân đèn bàn thờ Phật. Hiên đã có người phát tâm cúng dường 6 bộ, còn thiếu 3 bộ chân đèn chưa có ai phát tâm hỷ cúng.

Vì vậy, Thầy kêu gọi quý Phật tử gần xa, hoan hỷ phát tâm cúng dường thêm 3 bộ chân đèn nữa, để cho các bàn thờ nơi chánh điện chùa Vĩnh Phong thêm phần trang nghiêm và thanh tịnh hơn.

Gíá trị một bộ chân đèn là: 5.000.000( năm triệu đồng). Rất mong nhận được sự hỷ cúng của Qúy vị.

Nguyện cầu hồng ân Tam Bảo gia hộ, độ trì cho Qúy vị thân tâm thường an lạc, gia đạo bình an thịnh vượng.

Nam mô Công Đức Lâm Hội Thượng Phật Bồ Tát ,Tát Đại chứng minh

 

      MẪU CHÂN ĐÈN

  + CAO : 1,3 M

  + BÁNH CHÂN ĐÈN: 70CM (ĐƯỜNG KÍNH)

  + GỖ : CẨM LAi

  + CHẠM KHẮC RỒNG TRÊN ĐẦU CHÂN ĐÈN

Cập nhật 13/05/2015

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch