Dương danh quý vị ân nhân

DƯƠNG DANH QUÝ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG TIỀN CỬA ĐỢT 02

Đăng ngày: 21/02/2016 - Lượt xem 1119

 

DANH SÁCH QUÝ PHẬT TỬ CÚNG DƯỜNG TIỀN CỬA

ĐỢT 2

 

STT

PHÁP DANH

SỐ TIỀN

1

Thánh An

200.000 đồng

2

Đồng Tâm

2.000.000 đồng

3

Đồng Mãn

2.200.000 đồng

4

Đồng Nhân

200.000 đồng

5

Thủy

300. 000 đồng

6

Chúc Cảnh

200.000 đồng

7

Đồng Quảng

200.000 đồng

8

Chúc Sâm

400.000 đồng

9

Chúc Mai

200.000 đồng

10

Đồng Kính

200.000 đồng

11

Đồng Lợi

200.000 đồng

12

Đồng Lương

200.000 đồng

13

Đồng Nguyên

500.000 đồng

14

Đồng Nhã

200.000 đồng

15

Đồng Sen

1.000.000 đồng

16

Đồng Vị

500.000 đồng

17

Đồng Viên

1.000.000 đồng

18

Đồng Tường

500.000 đồng

19

Đồng Trí

200.000 đồng

20

Đồng Vĩ

500.000 đồng

21

Đồng Niệm

1.000.000 đồng

22

Chúc Lý

500.000 đồng

23

Đồng Tịnh 1

500.000 đồng

24

Đồng Tịnh 2

200.000 đồng

25

Cô Hà

200.000 đồng

26

Đồng Hội

500.000 đồng

27

Quảng Ngộ

200.000 đồng

28

Đồng Niệm

200.000 đồng

29

Phùng Thị Bạch

500.000 đồng

30

Chúc Nguyên

2.000.000 đồng

31

Diệu Tâm

4.000.000 đồng

32

Đồng nhân

1.000.000 đồng

 

Cập nhật 22/02/2016

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch