Thư Pháp Họa

Chủ đề Vô Thường

Đăng ngày: 21/10/2014 - Lượt xem 2622

Phòng tranh tri âm.

Thư pháp Việt chủ đề vô thường

Thư pháp Việt chủ đề vô thường

Bộ sưu tập tranh thư pháp chủ đề Vô Thường

Chiêm bao mấy bận qua cầu,

Tình ra lại thấy rớt sâu giữa đời.

Bộ sưu tập tranh thư pháp chủ đề Vô Thường

Vô thường lẽ ấy giữa trấn ai,

Cùng kiếp nhân sinh chỉ thế này.

Thư pháp Việt chủ đề vô thường

Thư pháp Việt chủ đề vô thường

Thư pháp Việt chủ đề vô thường

Thư pháp Việt chủ đề vô thường

 

Cập nhật 21/10/2014

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch