Văn Hóa >> Văn - Thơ sáng tác

Bài hát : NIỀM VUI KHI ĐẾN CHÙA

Đăng ngày: 16/04/2015 - Lượt xem 3252

 

Bài hát : NIỀM VUI KHI ĐẾN CHÙA

˜˜˜

Mỗi khi đến chùa lòng con bớt buồn,

Bởi kinh diệu pháp xóa bao sầu thương.

Lòng con không vướng ân ái tơ vương,

Hiểu đời là cơn vô thường,

Lòng con bớt bao đoạn trường.

 

Tiếng chuông thức tĩnh trần gian hữu tình,

Chuyển mê về giác phát tấm lòng tin.

Lời kinh giải thoát bao chúng sinh linh,

Đến bờ an vui thái bình,

Lìa xa đấm mê dục tình.

 

ĐK

Gĩa… biệt mọi tà tâm, con nay xin tu hành,

Về nơi miền Tiên cảnh.

Sống đời an vui, tâm trí được thảnh thơi,

Từ đây sống an muôn đời.

 

Nếu… ai đã từng khổ đau lụy sầu,

Hãy mau về chùa tĩnh tâm người ơi .

Lời kinh giải thoát bao nỗi oan khiên,

Đưa người về với Thánh hiền,

Đời ta bớt đi ưu phiền.

 

               Sáng tác :  tỳ kheo. THÍCH THỊ NGUYỆN

                                  Trụ trì      :   chùa Vĩnh Phong (Hàm Đức 4/4/2015)

 

            

Cập nhật 06/09/2015

Ảnh Đẹp
Video - Clips
Lịch